MÅL

1. Utbilda i E-sport och Spelteknik:

 • Målet är att ge deltagarna en djupgående förståelse för E-sport, olika spelgenrer och spelteknik.
 • Att lära ut grundläggande och avancerade färdigheter inom spelande och att förstå spelens tekniska aspekter.

2. Främja Lagarbete och Kommunikation:

 • Att främja samarbete och kommunikation genom lagbaserade spelaktiviteter.
 • Att utveckla färdigheter för att arbeta i grupp och hantera konflikter konstruktivt.

3. Hållbart Spelande:

 • Att undervisa om vikten av balans mellan skärmtid och fysisk aktivitet.
 • Att främja hälsosamma spelvanor och en medveten användning av teknologi.

4. Gemenskap och Inkludering:

 • Att skapa en välkomnande och inkluderande miljö där alla känner sig accepterade oavsett kön, bakgrund eller erfarenhetsnivå.
 • Att bygga starka relationer och vänskap inom spelgemenskapen.

5. Karriär- och Framtidsmöjligheter:

 • Att introducera möjligheter inom E-sport och spelindustrin, inklusive professionellt spelande, spelutveckling och andra relaterade karriärer.
 • Att erbjuda rådgivning och inspiration för unga spelentusiaster att följa sina passioner.

6. Underhållning och Njutning:

 • Att se till att Gamecamp är en rolig och minnesvärd upplevelse för alla deltagare.
 • Att skapa en miljö där spelentusiaster kan dela sin passion och njuta av spelvärlden.

7. Utveckla Spelkulturen:

 • Att vara en positiv påverkan på spelkulturen genom att främja respekt, fair play och en sund attityd gentemot spelande.
 • Att verka som en förebild för andra i spelgemenskapen.
 • Dessa mål är avsedda att skapa en meningsfull och berikande upplevelse för deltagarna på Gamecamp, och att hjälpa dem utveckla inte bara sina spelfärdigheter utan också värdefulla livsfärdigheter.