REGLER

Respekt och Fair Play: Alla deltagare förväntas visa respekt mot varandra, oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund eller spelnivå. Håll en positiv och respektfull ton i all kommunikation, både online och offline.

Inga Fusk eller Fuskverktyg: Fusk eller användning av otillåtna verktyg är inte tillåtet och kan leda till diskvalifikation. Vi värdesätter ärlighet och fair play.

Utrustning och Egendom: Ta hand om din och föreningens utrustning. Eventuell skadegörelse eller förlust ersätts av den ansvariga deltagaren.

Rökfritt och Alkoholfritt: Gamecamp-området är rökfritt och alkoholfritt. Rökning och alkoholkonsumtion är inte tillåtet under evenemanget.

Lyssna på Personalen: Deltagarna förväntas följa instruktioner från evenemangets personal och ledare.

Begränsningar för Åldrar: Vissa aktiviteter kan ha åldersbegränsningar, och dessa måste respekteras. Föräldrar och vårdnadshavare ansvarar för att deras barn deltar i lämpliga aktiviteter.

Dataspelåldersgränser: Vi följer åldersgränserna för dataspel och förväntar oss att deltagarna gör detsamma.

Nolltolerans mot Mobbing och Trakasserier: Mobbing, trakasserier och diskriminering tolereras inte och kan leda till omedelbar avstängning från evenemanget.

Rapportering av Problem: Om du upplever eller bevittnar någon som bryter mot reglerna eller om du har några problem, rapportera detta till personalen eller ledarna omedelbart.

Medgivande för Föräldrar/Vårdnadshavare: Deltagare under 18 år måste ha medgivande från sina föräldrar eller vårdnadshavare för att delta i evenemanget.

Dessa regler är avsedda att skapa en trygg och rolig miljö för alla deltagare på Gamecamp. Det är viktigt att alla förstår och respekterar dem för att säkerställa en positiv upplevelse för alla.