Integritetspolicy för Gamecamp

Senast uppdaterad: 2023-10-08

Vi på Gameffect är fast beslutna att skydda din integritet och att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt och säkert sätt. I denna integritetspolicy förklarar vi vår praxis för insamling och användning av personuppgifter och hur vi upprätthåller din integritet när du använder vår e-handelswebbplats.

  1. Insamling av personuppgifter

Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att utföra våra tjänster och för att förbättra din shoppingupplevelse. Vi samlar inte in eller använder någon form av spårningsdata eller information för riktad reklam.

De typer av personuppgifter vi kan samla in inkluderar:

Namn
Kontaktdetaljer, inklusive e-postadress och telefonnummer
Leveransadress
Betalningsinformation (vi använder säkra betalningsprocesser och lagrar inte betalningsinformation på våra servrar)
Information om dina köp och orderhistorik

  1. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter enbart för att tillhandahålla våra tjänster och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Dina uppgifter kan användas för följande ändamål:

Behandling av beställningar och leverans av produkter
Hantering av kundtjänstärenden
Kommunikation med dig angående din beställning eller förfrågningar
Administrering av ditt konto (om du har ett registrerat konto hos oss)
Uppfyllande av rättsliga skyldigheter, såsom bokföring och skatteavrapportering

  1. Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter för marknadsföringsändamål eller spårningssyften. Dina uppgifter kan delas med tredje parter endast i följande situationer:

Med tjänsteleverantörer som bistår oss med att leverera våra tjänster (t.ex. betalningsbehandlare och leveranspartners).
För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller i enlighet med en rättslig begäran.

  1. Säkerhet

Vi vidtar åtgärder för att skydda dina personuppgifter och säkerställa att de inte går förlorade, missbrukas eller obehörigt åtkommas. Vi använder säkerhetsåtgärder som kryptering och säkerhetskopiering för att skydda dina uppgifter.

  1. Dina rättigheter

Du har rätt att begära åtkomst till och rättelse av dina personuppgifter som vi har om dig. Om du har frågor eller önskar utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss via info@gamecamp.se

  1. Ändringar i integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar policyn för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Vi är engagerade i att skydda din integritet och hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Om du har några frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss.
info@gamecamp.se