SYFTE

Gamecamp strävar efter att inspirera, utbilda och stärka nästa generation av spelentusiaster. Genom att erbjuda en inkluderande och spännande miljö för barn och ungdomar, syftar vi till att:

Framhäva E-sportens Potential: Vi vill uppmärksamma och främja E-sport som en legitim och givande aktivitet. Vi tror på dess förmåga att utveckla färdigheter som samarbete, problemlösning och kreativitet.

Skapa Gemenskap: Gamecamp är en plats där likasinnade individer kan mötas, skapa vänskapsband och bygga varaktiga relationer inom spelvärlden.

Utveckla Tekniska Kompetenser: Vi strävar efter att utbilda deltagarna om den teknik som driver spel och hur de kan använda den till sin fördel, oavsett om de är spelare, skapare eller entreprenörer.

Förmedla Hållbara Spelvanor: Genom att lära ut vikten av balans mellan skärmtid och fysisk aktivitet, främjar vi en hälsosam inställning till spelande.

Främja Mångfald och Inkludering: Vi välkomnar deltagare från alla bakgrunder, kön och erfarenhetsnivåer. Vi tror på att skapa en jämlik miljö där alla har samma möjligheter.

Kultivera Framtidens Spelare och Innovatörer: Gamecamp är en plats där drömmar om att bli professionell spelare, spelutvecklare eller andra roller inom spelindustrin kan börja ta form.

Vi strävar efter att vara en katalysator för en positiv förändring i spelkulturen och ge barn och ungdomar de verktyg och kunskaper de behöver för att lyckas i en alltmer digitaliserad framtid.

Detta är Gamecamp, och vi ser fram emot att hjälpa unga spelentusiaster att nå sina drömmar och uppnå sin fulla potential.