UPPLÄGG OCH AKTIVITETER

*Detta är förslag på hur ett läger kan se ut

Dag 1: Introduktion och Grundläggande Färdigheter

Morgon:

 • Registrering och välkomstaktiviteter för att bryta isen och lära känna deltagarna.
 • Presentation av instruktörer och översikt av veckans program.
 • Fri Gaming

Förmiddag:

 • Introduktion till E-sport och dess olika genrer och spel.
 • Grundläggande spelfärdigheter: Skjuta, röra sig, bygga (beroende på det aktuella spelet).
 • Fri Gaming

Eftermiddag

 • Workshop om hållbart spelande och vikten av balans mellan skärmtid och fysisk aktivitet.
 • Lagövningar för att främja samarbete och kommunikation.
 • Fri Gaming

Dag 2: Hälsa och Gemenskap

Morgon:

 • Morgonstretch! Sträck och väck kroppen för att främja hälsosamma vanor.
 • Workshop om kost och näringslära för spelare.
 • Fri Gaming

Förmiddag:

 • Diskussion om gemenskap och inkludering inom E-sport.
 • Lagbaserade turneringar i de valda spelen.
 • Fri Gaming

Eftermiddag:

 • Delning av spelupplevelser och reflektion över gemenskapens betydelse.
 • Aktiviteter för att bygga starka relationer mellan deltagarna.
 • Fri Gaming

Dag 3: Karriär- och Framtidsmöjligheter

Morgon:

 • Presentation av olika karriärmöjligheter inom E-sport och spelindustrin.
 • Gästföreläsare från spelbranschen.
 • Fri Gaming

Eftermiddag:

 • Fördjupad träning i de valda spelen med fokus på tävlingsaspekter och strategier.
 • Diskussion om hur man kan förbättra sitt eget spel och tävlande.
 • Fri Gaming

Dag 4: Tävlingar och Turneringar

Morgon:

 • Fri Gaming
 • Presentation av tuneringarna.
 • Tävling/Turnering

Förmiddag:

 • Fri gaming
 • Spelfärdigheter: Skjuta, röra sig, bygga, allmäna tips (beroende på det aktuella spelet).
 • Turnering

Eftermiddag

 • Workshop om hållbart spelande och vikten av balans mellan skärmtid och fysisk aktivitet.
 • Lagövningar för att främja samarbete och kommunikation.
 • Fri Gaming

Dag 5: Avslutning och Framtidsplaner

Morgon:

 • Summering av veckans aktiviteter och erfarenheter.
 • Deltagarna får tillfälle att uttrycka sina tankar och idéer.
 • Fri Gaming

Förmiddag:

 • Prisutdelning och avslutningsceremoni.
 • Möjlighet att spela och ha kul i en mer avslappnad miljö.
 • Fri Gaming

Eftermiddag:

 • Avslutning med att ta farväl och utbyte av kontaktinformation.
 • Erbjudande om fortsatt stöd och möjlighet att delta i framtida evenemang.
 • Detta upplägg ger deltagarna en bred och balanserad upplevelse av E-sport, inklusive både praktiska färdigheter och livskunskaper. Aktiviteterna är utformade för att vara utmanande, roliga och utbildande samtidigt som de främjar en hälsosam och inkluderande spelgemenskap.
 • Fri Gaming